Feed on
Posts
Comments
Print This Post Print This Post

Kejsaren är naken

Idag presenterar de rödgröna sin samlade politik för jobben på DN-debatt. Som läsare av denna blogg känner till har jag länge efterlyst det. Kejsaren är dock fortfarande naken. Det är en tunn soppa de tre oppositionspartierna har kokat ihop.

Den första halvan av artikeln ägnas åt att argumentera för att sänkta skatter inte ger fler jobb. Deras logiska slutsats är att högre skatter ger fler jobb. Problemet är att den logiken inte tillämpas i andra sammanhang. Vi har högre skatt på alkohol för att vi tror att alkoholkonsumtionen och därmed alkoholproblemen ska minska. Vi beskattar koldioxid högre för att vi hoppas att det ska minska utsläpp av koldioxid. De rödgröna vill höja skatten på arbete. Det åligger dem att förklara hur det leder till minskad arbetslöshet.

Låt mig kort gå igenom deras sex punker.

1. “Investera i klimatomställning”

De rödgröna har valt att lånefinansiera huvuddelen av sina infrastrukturinvesteringar i riksgälden. Det skulle naturligtvis alliansregeringen också kunna göra. Problemet är det finanspolitiska ramverket undermineras när utgifter flyttas ut från statsbudgeten. Sveriges skuldsättning blir inte mindre för att lån och kostnader göms undan utanför statsbudgeten. Det är inte ansvarsfullt. Det är grekisk finanspolitik.

2. “Investera i bostäder”

De rödgröna vill införa ett nytt ROT-avdrag för flerfamiljsbostäder (hyresrätter och bostadsrätter). Vad de inte nämner är att det bara gäller för hus som totalrenoveras och om renoveringen leder till minst 30 procent i minskad energianvändning. Det ger inga nya bostäder. Det kan inte användas för andra investeringar än investeringar i energieffektivisering.

3. “Investera i välfärden”

De rödgröna vill satsa 12 miljarder på att skapa offentliga jobb. De antyder samtidigt att alliansens politik har lett till uppsägningar i offentlig sektor. Det de syftar på är att personal inom främst skola och förskola har minskat under senare år på grund av mindre barnkullar. Även regeringen har som bekant gett stora statsbidrag till kommunerna men då som krisåtgärder. Välfärdens kärna ska värnas men det är fel politik att skapa “beredskapsjobb” inom offentlig sektor när ekonomin nu vänder och växer så det knakar.

4. “Investera i Sveriges konkurrenskraft”

De rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften med två procent på lönesummor upp till 900 000 kronor. Kostnad för statskassan: 2 miljarder. Det är en konstig politik för tre partier som anser att lägre skatter inte ger fler jobb. De vill dock samtidigt fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år – en skattehöjning med 10 miljarder. Netto blir det alltså en skattehöjning med 8 miljarder. Filosofin att högre skatter ger fler jobb tillämpas därmed konsekvent.

5. “Investera i utbildning”

De rödgröna vill investera 44 000 i utbildningsplatser.

 • Alliansregeringen har byggt ut antalet platser i högskolan kraftigt. Det har aldrig funnits så många högskoleplatser som idag.
 • Regeringen har även satsat på yrkesutbildningar genom att skapa en yrkeshögskola och yrkesvux.
 • Folkpartiet och Alliansen vill satsa mer på lärlingsutbildningar. Det ger unga en bättre chans att få in en fot på arbetsmarknaden

6. “Investera i en rivstart för unga”

De rödgröna kritiserar regeringen för att införa ett “aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen”. För det första stämmer det inte. Unga får idag hjälp från dag ett med coachning, vägledning och jobbsökande på arbetsförmedlingen. För det andra kan man fråga sig varför unga ska uppmuntras att söka arbetsmarknadspolitiska program. De rödgrönas politik tycks gå ut på att direkt slussa in ungdomar som kommer från gymnasieskolan i arbetsmarknadsåtgärder. Kravet är ett uttryck för vänsterns curlingstat och för en märkligt patriarkal samhällssyn.

Läs även Carl B. Hamilton, Adam Cwejman, Broman, Tegnvallius, Mark Klamberg, Per-Åke Fredriksson, Per Pettersson, Linnéa Darell, Rasmus, Erik “Pophöger” Svansbo, Kent Persson, Jenny Olsson, Raymond och Jonas Pettersson i samma ämne.

8 Responses to “Kejsaren är naken”

 1. [...] Bloggar: Elisabeth Svantesson och Thomas Böhlmark och Jytte Guteland och Linuz Aggeborn och Per Altenberg [...]

 2. [...] fick sänkt skatt. Det tolkar de grönröda som att jobbskatteavdraget inte leder till fler jobb. Logiken är bristfällig men säger en hel del om oppositionens sätt att [...]

 3. [...] Edvin och krassman och hbt-sossen och thomas och altenberg och elisabeth och robert och raymond och marcus och motpol och rasmus och per och plc och [...]

 4. [...] Bloggar Kent Persson, Mark Klamberg, Carl Hamilton, Per Altenberg [...]

 5. Beholder says:

  Läste din post och tycker inte att kejsaren känner sig det minsta naken. Jag blev så besviken.

 6. Per says:

  Beholder: Oppositionens ekonomiska politik går ut på att tillfredsställa olika väljargrupper. Det finns ingen linje. Det finns ingen röd tråd. De försöker rubricera ett antal förslag som jobbpolitik, men i princip alla förändringar av skatter och ersättningar går ut på att göra det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att inte arbeta. Jag är ledsen om jag gör dig besviken men det är den hårda sanningen som jag ser det.

Leave a Reply


six + = 12