Feed on
Posts
Comments
Print This Post Print This Post

Eurostödet fortsätter öka

Enligt SCBs senaste opinionsmätning ökar stödet för euron stadigt i Sverige. För första gången sedan folkomröstningen i september 2003 har Ja-sidan större stöd än nej-sidan: 44 procent mot 42 procent. Siffrorna ger råg i ryggen åt oss som kämpar för att svenskarna ska få folkomrösta på nytt.

Den parlamentariska situationen i eurofrågan ser ut som följer. Folkpartiet och Kristdemokraterna vill ha en ny folkomröstning. Centerpartiet utreder frågan internt inför kommande stämma. Moderaterna som är för en euroanslutning vill inte ta ställning förrrän likaledes europositiva S har bestämt sig. Men socialdemokraterna har gått i säng med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som absolut inte vill att folket ska få ta ställning till euron på nytt. Därmed går inte bara S, utan även M och hela alliansen i Lars Ohlys & Maria Wetterstrands ledband.

Frågan är hur länge vi andra ska acceptera det? Enligt den senaste forskningen är euron lika viktig för att undanröja handelshinder (i form av växelkursfluktuationer) som förverkligandet av EUs inre marknad en gång var. Att Sverige har kvar kronan som valuta innebär därmed närmare 150 miljarder i utebliven export för svenska företag varje år. Det handlar om enorma summor som går förlorade.

I nyhetsflödet: Helsingborgs dagblad, UNT, Sydsvenskan, Expressen, DN, Fp för folkomröstning, S-nej till folkomröstning, Svd.

Bloggar: Olle Schmidt (fp), Christer Sörliden (fp), Folkpartiet i Norrköping

10 Responses to “Eurostödet fortsätter öka”

 1. [...] i eurosamarbetet. 44 procent ja mot 42 procent nej. Detta minimala övertag för jasidan får vissa folkpartister [...]

 2. Nemokrati says:

  Införs euron blir det dubbla priser – det erfor euroländerna när de övergick till den Nya Valutan. En insändare från Holland skrev att det som 2002 kostade en gulden nu kostar 2, 21 gulden – det är prisökningar på över 100 %. Eftersom svenskar har rykte om sig att vara ”die dumme Schweden” rekommenderar jag en titt i Eurostat för att motverka ryktet. Där framgår att Sveriges statsskuld är betydligt lägre än de flesta EU-ländernas. Vi kommer alltså, om vi går med i euron, att bli del i en grupp länder med enorma statsskulder. Så oavsett eurons artificiellt upprätthållna värde, så finns stor risk att euron rasar totalt när dess funkton som substitut åt den låga dollarn som stabil världsvaluta inte längre gör sig gällande. Procentsiffrorna 2008 är 61,5 procent skuldsättning av BNP i hela euroområdet och naturligtvis skyhögre 2009 med tanke på alla räddningspaket till banker och näringsliv; (Sverige har 38 % skuldsättning av BNP enl samma tabell) går man in på enskilda länder blir det Belgien 89,8 %, Italien 105,8% (ett land belånat över taknocken), Grekland 99 %, England 52%, som jfrtal kan man ta Island 57 %, (en katastrofekonomi) Ungern 72 %, Frankrike 67 % , Tyskland 65,9 % osv.
  Det är en bankrutt kontinent. Att gå med i den valutan blir spiken i kistan för Sveriges ekonomi. När euron rasar så rasar ett korthus. Lite mer massarbetslöshet på det och en 500-miljonhövdad katastrof är ett faktum. Vad ska dessa utblottade massor ta sig till när inga långivare längre finns som är beredda att vräka ut pengar till flotta mastodontbyggnader i Bryssel. Det blir spökhus. Se http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1

  Läs gärna även denna uppsats från Harvard Law School om faran av att föra en ’symmetrisk’ ekonomisk politik i ‘asymmetriska’ ekonomier ”When the Euro Falls Apart” http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/research/15scott.pdf

 3. MrPerfect72 says:

  …men foerlorar man inte lika mycket buissness med all import? och aer inte minskade transporter lika med minskade utslaepp? Riskerar vi inte att bli en enda stor granodling om alla jobb foersvinner? Ska vi inte skydda vaara foeretag en aning? Ligger verkligen inte detta i vaart eget intresse?

 4. [...] Euron står pall?, Flute-tankar – I säng med Grekland?, Kent Persson (M) – JA!, Per Altenberg – Ett liberalare Sverige: Eurostödet fortsätter öka,  In Your Face – Tips till det sovande ledarskapet, Cecilia Malmström, EU-minister (FP) [...]

 5. Per says:

  Att priserna steg i euroområdet i samband med övergången är en myt.

  Om vi ska skydda oss ekonomiskt mot omvärlden – vilket jag inte tycker – så är det sämsta vi kan göra att behålla en liten valuta för bibehålla växelkursfluktuationer och osäkerhet för svenska exportföretag. Den protektionismen innebär ju bara kostnader för våra egna företag och ger inga statsfinansiella intäkter. Om vi vill skydda svenska företag från utländsk konkurrens så är tullar det bästa och mest transparenta alternativet. Det ger dessutom intäkter till statskassan. Men jag tror som sagt på frihandel så därför är inte heller tullar ett bra alternativ. Frihandeln har tjänat Sverige bra genom åren. Låt oss inte överge den nu.

 6. Jan Björklund debatterar med Peter Eriksson i morgonsoffan. ag tycker det är fegt av dem båda att kullra över beslutet på människor som löser sina vardagliga problem med SMS lån. Ta er i kragen och fatta ett beslut för folket.

 7. Per says:

  Fegt? Ja, det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Men det är i ärlighetens namn i så fall varken fp eller v som står för fegheten utan partier som inte tar ställning. För dem är risken för interna strider viktigare än landets framtid. Jag är inte förtroendevald till riksdagen (än) men är kandidat i valet 2010. Om jag blir invald kommer jag inte att fega i eurofrågan. Det är ett löfte.

 8. Nemokrati says:

  Lite Goddag Yxskaft känns det som här – har ni missat att Greklands ekonomi har kraschat, och att skuldsättningen och budgetunderskotten i många andra euroländer är lika hög som Greklands. Hur skulle det nånsin kunna ses som något positivt att fler länder går samma väg. Vilken politik förespråkar ni? Ekonomisk totalkollaps?

 9. Adam Weisshaupt says:

  Som deltagare i flera bilderberg möten så vill jag påtala att tron på euron (liksom ameron) är ett först och främst kooperativismens förslag.
  Flera motstod sig det i Toronto och fler kommer att göra det framgent.
  Tydligen har en journalist vid namn Mark steyn spelat stor roll (inte först och främst för dennes roll att vara emot islamism) nej per definition handlar detta om att folket börjar bli medvetet varför frankfurtskolans dogmer fungerar lika gott i konservativa som liberala kretsar. Den kritik som en liberal som denna icke antiintellektuella riktar mot det västerländska samhället går ej att förringa med ord som rasism, hets mot folkgrupp. Detta är helt enket ett scenario som vi blir tvungna att åskåda och acceptera.
  Sverige av idag lever sv tesen av att , på engelska ( our core values is that we have no core values. Hur liberalt är det?

 10. Undrar vilka som blir först med att ingå i en valutaunion; Sverige eller SaudiArabien?Jag tror på den sistnämnda.

  Läs mer: http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015

Leave a Reply


5 − three =