Feed on
Posts
Comments
Print This Post Print This Post

Gårdagens partiledardebatt i Riksdagen föranleder mig att återvända till sjukförsäkringsdebatten. Av politiska skäl fortsatte de rödgröna att svartmåla sjukförsäkringsreformen i debatten. Trist för det är den inte värd. Nedan några siffror som illustrerar vad som faktiskt har hänt ute i verkligheten där människor arbetar, sjukskrivs och kommer tillbaka till arbetet.

Under alliansregeringen har antalet sjukskrivna halverats från 200 000 till 100 000. Samtidigt har antalet förtidspensionerade också minskat med närmare 100 000 personer. Beror då inte det på den berömda “stupstocken” undrar någon?

Nej, till att börja med är det uppenbart att minskningen av antalet förtidspensionerade inte kan ha något att göra med den bortre gränsen i sjukförsäkringen, eftersom förtidspensionerade inte berörs av reformen. Det är också uppenbart att den största delen av minskningen av antalet sjukskrivna inte heller har något att göra med den bortre gränsen i sjukförsäkringen eftersom nedgången skedde innan den gränsen trädde i kraft den 1 januari 2010.

Den absolut största förklaringen ligger istället i att regeringen har satsat drygt 3 miljarder på program för rehabilitering och minskade köer i vården. Istället för att slänga mer pengar efter de landsting som inte sköter sig, har staten börjat belöna effektiva landsting. De har visat sig fungera mycket bättre än den gamla politiken. Köerna i vården minskar och sjukskrivningarna börjar fungera som lagstiftaren avsåg från början.

“Stupstocken” är ingenting annat än rödgrön demagogi. Alla andra länder har en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Det de rödgröna kallar “stupstock” innebär bara att bidragstagaren byter socialförsäkring. 

Försäkringskassans utvärdering av reformen visar istället att stupstocken blev en bro tillbaka till arbetsmarknaden.

 • Av alla som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet har över 60 procent återgått till jobb eller arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter.
 • Endast en tredjedel har ansökt om att gå tillbaka till sjukskrivning (vilket alla beviljas).
 • Av det fåtal som vid årskiftet frivilligt avstod från arbetsmarknadsintroduktion och därmed ersättning från a-kassan är det endast två procent som idag lever på socialbidrag.

I dessa siffror finns den stora revolution som få pratar om men som i ett historiskt perspektiv kan visa sig vara en av alliansregeringens viktigaste insatser för Sverige. Under socialdemokraterna kom i princip ingen som hade gått sjukskriven i tre år tillbaka till arbetsmarknaden. Nu är det alltså över 60 procent av de sjukskrivna som har återgått till ett jobb eller arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter. Det är en oerhört glädjande utveckling. Tusentals människor har fått hoppet tillbaka. Det är denna utveckling de rödgröna väljer att håna mycket de bara orkar. Vad har de för samhällssyn? Handlar allt bara om att svartmåla de politiska motståndarna oavsett hur samhällsutvecklingen faktiskt ser ut?

Alliansen erbjuder sjukskrivna och förtidspensionerade en väg tillbaka. Visst blev det rörigt när reformen sjösattes. Men att gå tillbaka till det gamla systemet med massjukskrivningar är fel väg.

Under våren har Folkpartiets riksdagsgrupp gjort över 50 besök på lokala kontor hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen runt om i landet för att följa upp hur förändringarna i sjukförsäkringen har fungerat i praktiken. Läs deras rapport här.

Uppdatering 23 juni: Idag upprepar de rödgröna att de vill skrota den nya sjukförsäkringen och återgå till det gamla systemet.

I bloggosfären om riksdagsdebatten: Hans Åberg, Tokmoderaten, Peter Soilander, Christian Holm, Thomas Böhlmark, Assarsson, Lotta OlssonJonas PetterssonKent Persson, Rasmus och Mary X Jensen. Läs även Camilla “Retorikiska” Erikssons analys av debatten.

I nyhetsflödet: DN, Svd, Svd2, Expressen.

34 Responses to “Den hoppfulla sjukförsäkringen”

 1. hans åberg says:

  Du skriver väl om viktiga saker, Per!

 2. litentanta says:

  Vilken sanning, vilken statistik, vilken värld lever ni borgare i? Det blir så enkelt att helt styvnackat hänga sig kvar på vänsterfronten när ni själva gång efter annan rabblar upp siffror, kastar in ett respektlöst uttryck i stil med “Visst blev det rörigt när reformen sjösattes.” och helt ignorerar vad som verkligen händer i samhället NU, oavsett vad du påstår.

  “Sjuka går tillbaka till arbete – Tyvärr är siffran skrämmande dålig. Av de som anmälde sig till Arbetsförmedlingen då de utförsäkrats (12.757 personer) är det bara 105 som har fortsatt
  anställning med samma arbetsgivare vid undersökningstillfället om vad som hänt efter tre månaders introduktionen. 333 har fått ett nytt arbete utan stöd, 283 har fått ett nystartsjobb och 983 har arbete med stöd (länk). Detta vinklas ibland till att majoriteten (ibland kan man se exempelvis 7 av 10) hittar eller har hittat tillbaka till arbetslivet men detta är en ren grov lögn.

  Av de utförsäkrade som inte anmält sig till AMS och som intervjuats är det bara 1%(!), som tidigare hade sjukpenning, som inte anmälde sig till AMS för att de ansåg sig klara med rehabilitering/utredning. Hela 64% av de som hade sjukpenning tidigare har tvingats gå ner i arbetstid pga hälsan .”

  Där är den sanna statistiken, välkommen till Resurs för fakta, inte er fiction. http://resurs.ning.com
  Vill du bara ha siffror finns även
  http://myter.tk/

  /litentanta, en av alla som sitter utan vare sig flytväst eller livbåt!

 3. Ingela says:

  Tyvärr tyder ditt inlägg på att du är väldigt okunnig i detta ämne.

  Citat: “Nej, till att börja med är det uppenbart att minskningen av antalet förtidspensionerade inte kan ha något att göra med den bortre gränsen i sjukförsäkringen, eftersom förtidspensionerade inte berörs av reformen. ”

  FEL! “Förtidspensionerade” är bara ett annat ord för de med sjukersättning. Sjukersättning fanns i två former: Varaktig sjukersättning, som mycket riktigt inte berörs av reformen, och tidsbegränsad sjukersättning, som alliansen helt enkelt tog bort! Nu börjar människor som varit sjuka i 5-10 år eller mer ramla ur denna tidsbegränsade sjukersättning. Det finns inte längre något alternativ för dessa människor som fortfarande inte klassas som livslångt arbetsoförmögna, även om inte ens Försäkringskassan ifrågasätter deras arbetsoförmåga!

  Det är lätt att sänka ohälsotalen när man helt enkelt talar om att folk inte får vara sjuka längre! Där ligger sanningen och ni alliansanhängare fortsätter att använda skygglappar!

 4. Per says:

  Ingela: Alliansen renodlade systemet så att en person antingen är sjukskriven och har sjukpenning eller erhåller sjukersättning (“förtidspension” i dagligt tal som du påpekar). Håller du inte med om att “tidsbegränsad sjukersättning” är en märklig kombination av dessa två?

  Inga personer faller mellan stolarna i det nya systemet, inte heller de som tidigare erhöll tidsbegränsad sjukersättning. Efter en sjukskrivning på 3 år prövas de mot arbetsmarknaden och får gå introduktionsprogrammet. Under den perioden får de ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. Om de därefter ansöker om sjukpenning blir de på nytt sjukskrivna (eller i vissa fall förtidspensionerade). Konstigare än så är det inte. De rödgrönas demonisering av reformen gör att myten om att folk hamnar på ättestupan har spridits. Det stämmer helt enkelt inte. Det är ren nonsens. I bästa fall får en person som tidigare har varit sjukskriven möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I sämsta fall byter han eller hon bara socialförsäkring.

 5. gunilla says:

  du Per… kom ut i verkligheten så förstår du vad vi menar.. sitt inte och läs på felaktig statistik ,som jag forhoppningsvis kommer fram när de röda vunnit!!! men du kommer inte att ta emot mitt inlägg skulle jag tro.

 6. gunilla says:

  jag glömde,( ingen faller mellan stolarna säger du) dom flesta gör tyvärr det!!!!

 7. etik says:

  Vem är du som dömer din nästa?

  Vad har du för rätt att döma den som är sjuk?
  Nu praktiseras din nya regel som kallas rehabiliteringskedja som nu har blivit en levnadsregel för den sjuke och som har blivit en del av det dagliga livet och en del av den nya demokratin. Försök görs av den sjuke för att ändra på det som inte är rätt, men som sjuk vet man av sina begränsade begränsningar till att försöka att få en upprättelse en rättvisa. För dom flesta sjuka får det mer eller mindre allvarliga följder beroende på hur stark man är.

  Tyvärr har en del givet upp och ser endast ett självmord som en lösning, en mor eller en far har gått bort, en bror eller syster har gått bort. Kanske någons barn, granne, vän eller arbetskamrat har gått bort, till många nära och käras förskräckelse. Ett liv har gått bort! Ett liv till har gått bort, hur många mer kommer att gå bort? Den sjuke har inte gjort något brottsligt, den har inte heller orsakat någon skada, den har inte burit sig illa åt, den har bara varigt sjuk eller råkat ut för en olycka!

  Att vara allvarligt sjuk är inte en förkylning. Att vara allvarligt sjuk inte en maginfluensa osv det är ett tillstånd som kräver omvårdnad omsorg och förståelse ibland många, inte människor som dömer och fördömer den sjuke!

  Denna Rehabiliterings kedja är en fel väg att gå, som att säga till den sjuke ta upp din vilomatta och kom! Att svårt sjuka människor med mycket allvarliga sjukdomar ska vara aktuell för någon arbetsmarknad är cyniskt och känslokallt ! Många människor är allvarligt sjuka och behöver en rehabilitering från sjukvården. Den som är sjuk måste få alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social rehabilitering inom sjukvården innan en arbetslivsinriktad rehabilitering är möjlig.

  Som det är nu så kommer många sjuka att gå under av denna rehabiliteringskedja. Vi kan läsa om att det händer i media dagligen, den ena misären efter den andra för den sjuke. Den ena chocken efter den andre vittnar om att något allvarligt är fel med behandlingen av dom sjuka i Sverige i dag. En god livskvalitet ska väl få gälla alla medborgare? Ännu är det inte för sent att bry sig om varandra!

  Att göra fel, det gör alla. Att erkänna att man haft fel eller gjort fel och sen göra det rätt igen kräver mod och ger respekt. Alla kan göra fel! Vi måste alla hjälpas åt att hitta rätt väg, vi måste sätta dom sjuka högre än oss själva! Att fortsätta med denna behandling mot den sjuke och fortsätta att göra saker som är fel är omänskligt. Att lämna den sjuke nu ifred utan åtgärd kan vara ett dolt sätt, ett subtilt sätt att döma dem till sin egen undergång och ett sådant Sverige vill jag Ej se.

  Om man inte vägrar döma, är det omöjligt att se viken skada som nu sker.

  Gör om gör rätt!
  etik.

 8. Magnus says:

  Det är just den här typen av desinformation som fått en gammal borgerlig anhängare som jag att inte längre ens överväga att rösta på er. För ni är en belastning för borgerligheten. Särskilt pinsamt blir det när du sprider direkt felaktiga påståenden.

  1. “Om de därefter ansöker om sjukpenning blir de på nytt sjukskrivna (eller i vissa fall förtidspensionerade).”

  Den som saknar SGI; sjukpenninggrundande inkomst (3 kap 2 § AFL) kan inte få sjukpenning hur mycket du än försöker med ditt påstående. En mindre del av dem som utförsäkrades vid årsskiftet från tidsbegränsade sjukersättning saknade SGI frånm början. Och med de nya kraven för sjukersättning tillsvidare så är inte sjukersättning aktuellt heller. De faller mellan stolarna, för sjuka för att arbeta och för friska för att få sjukersättning.

  2. “Alliansen erbjuder sjukskrivna och förtidspensionerade en väg tillbaka”

  Nej, Alliansen tvingar sjukskrivna och förtidspensionerade tillbaka, då de ekonomiskt sett inte har några alternativ.

  3. “Efter en sjukskrivning på 3 år prövas de mot arbetsmarknaden och får de gå introduktionsprogrammet som alla andra.”

  Fel, maxgränsen för sjukpenning bortsett från arbetsskadepenning och vid särskilt livshotande fall är 914 dagars sjukpenning, se 3 kap 4 § AFL. Det blir 2,5 år.

  4. “Under den perioden får de ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. ”

  Som i en del fall blir 223 kr om dagen på heltid, d.v.s. 175 kr efter skatt. Det ger 3 800 kronor netto i månaden. Det gäller för dem som varit borta från arbetslivet mer än elva år (överhoppningsbar tid och arbetsvillkor i akassan) 9-12 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring. Är det detta du menar med bro till arbetslivet?

  Nej du sådant skojeri går jag inte på längre. Har röstat på borgerliga partier i 30 år, men efter det här, aldrig mer. Ni är inte rakryggade att stå för den missär och det kaos ni skapar för enskilda människor. Sjukskrivna är människor, inte några personnummer som ni bara flyttar mellan budgetarna.

 9. gunilla says:

  tack etik!!!på pricken rätt.

 10. Putte Resurs says:

  “Inga personer faller mellan stolarna i det nya systemet, inte heller de som tidigare erhöll tidsbegränsad sjukersättning”

  Jag har hört mycket men det här slår nog de mesta.

  Kan du spalta upp vad du har för erfarenheter av socialförsäkringen i praktiken tack.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Om du vill får du gärna regga dig på exempelvis resurs och se den verklighet jag ser varje dag. Du kan få ett möte med oss så kan vi berätta närmare, jag fixar så även representanter från andra nätverk, vårdpersonal mm som medverkar. Skicka mig ett mail så ska du få länken till en sida med exempel som visar dig vad som händer när sjuka utförsäkras och hamnar mellan stolarna.

 11. Jenny says:

  Per, Ingela har alldeles rätt i att detta blogginlägg vittnar om stora kunskapsluckor vad avser både den gamla och den nya sjukförsäkringen.

  Eftersom ni avskaffat den tidsbegränsade sjukersättningen står nu en stor grupp av människor helt utanför sjukförsäkringssystemet, nämligen alla dem som saknar SGI (är nollklassade) men vars arbetsförmåga inte anses vara stadigvarande nedsatt. Denna grupp som tidigare kunde hjälpas tillbaka till ett drägligt liv och i senare skede till arbete riskerar nu att fastna i fattigdomsfällan. Utan ekonomiska möjligheter är det svårt att sköta om sin hälsa och bli frisk. Jag har många exempel på patienter som inte hämtar ut sina mediciner från apoteket för att de inte har råd – är det så ni tror att ni ska få Sverige på fötter. Er politik (och sossarnas också för den delen) gör sjuka sjukare och driver människor till fattigdom och en förtidig död, tragiskt – men sant.

 12. etik says:

  Har du Per blivigt diskriminerad som en följd av andras fördomar någon
  gång? Så är det nu som det försiggår mot dom sjuka? Vi får leva i ständig
  oro förutom allt vad det innebär att vara sjuk, så är detta en ny pålaga
  mot den sjuke idag. Vi får inte samma omvårdnad som tidigare, inte samma
  sjukvård i form av rehabilitering inom sjukvården längre. Vi nekas
  försörjning om vi inte deltar i denna rehabiliteringskedja fast sin läkare
  säger att man ska avstå.

  Är du trångsint eller handlar det om okunskap? Det finns lagar
  om diskriminering, gäller inte dom lagarna för den sjuke? Är ett samhälle
  där den sjuke ska bli humant behandlad ett minne blott, är det ett nytt
  tidstecken vi nu ser, en ny tid som slår rot? Kunskap ska vara det som är
  det kraftfullaste vapnet mot fördomar, var har ni inhämtat er kunskap den
  kunskap ni nu bedriver mot den sjuke?

  En människa som inte har kunskaper, förvränger misstolkar och till och med
  ignorerar fakta, har ni inte hört dom sjukas röster? Jag lovar dig att vi
  finns? Den grogrund nu som smittar av sig i samhället, kommer ända upp
  ifrån regeringsnivå där ni medvetet upphöjer befolkningen med missvisande
  propaganda mot dom sjuka som leder till förändrade attityder hos
  befolkningen där dom ser på den sjuke som kan liknas med rasism. Ni har en
  arbetslinje som hyllar arbetarna med en politik med mera skattesänkningar
  och med sociala fördelar och som dessutom har betalas från den sjuke,
  precis som Husmark en gång sa, idag är vi där. Idag lever den sjuke i
  en verklighet där den sjuke förvägras sina rättigheter, fråga dig själv
  var det så här du ville ha det? Tacksam för svar.

  Var ej stolt gör om och gör rätt! Vi sjuka är med, värdefull för många!

  Vänliga Hälsningar dom sjuka.

 13. etik says:

  Mentaliteten köp nu och betala sen.

  Grundläggande förutsättningar och en social rättvisa har alltid varigt en färdriktning för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. Det vi nu ser är en Social tillbakagång för Sverige och för den sjuke utan möjlighet till att kunna påverka sin framtid. Människor slås ut och många far illa av den orättvisa fördelnings politik som förs idag. Vad kan vi sjuka se i fram emot? Vi fråntas våra rättigheter till vård och rehabilitering, våra mänskliga rättigheter kränks med att vi får höra att vi inte är sjuka eller vi ska bevisa att vi är sjuka och ni har löst det på det sättet att vi inte kan bevisa det och läkarens kompetens ifrågasätts och med det så tar ni sjukersättningen av den sjuke.

  Medan ni i maktens korridorer har det väl förspänt, pengar på banken, pengar i fickan, frisk och har ett arbete, med löneförmåner. Det kallar jag för att föra en känslokall politik. Detta gäller även eran så kallade arbetslinje som innebär inget annat än att särskilja och skapa klyftor och grupperingar i samhället och eran arbetslinje driver den sjuke till att begå självmord bara därför att ni inte vill göra något avkall på något hos er själva för hänsyn till andra, och med det bevisar ni med eran politik, att mycket vill ha mer.

  Ni saknar helt förmågan till empati eller visar någon förmåga till att vilja ha någon dialog med Resurs- Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället som representerar den sjukes rättigheter. Vi vill tala om hur eran politik slår mot den sjuke, det är våra villkor.

  Som det är nu så är det mentaliteten, köp nu och betala sen vilket kommer att innebära en katastrof för Sverige och framtiden om ni inte ändrar kurs nu!

  Gör om gör rätt!
  etik..

 14. Ingela says:

  Per: Tidsbegränsad sjukersättning kom med en del fördelar faktiskt. Bl a kunde jag studera på distans på mina “friska” 50%, vilket var idealt (och max) för mig eftersom jag inte orkar med resor. Parallellt med sjukpenning har man inte rätt att studera, eller vara inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program på deltid. Jag har alltså p g a de nya reglerna och ALI istället varit tvungen att avbryta mina studier eftersom jag inte klarar heltid! Det är 100% eller inget som gäller!

  Tidsbegränsad sjukersättning var heller inte saklig grund för uppsägning som Socialförsäkringsministern ständigt brukar påpeka. Det är en lögn!

  När det gäller ersättning så är det också tveksamt om jag nu efter mina 3 månader som “frisk” har rätt att återfå min kollektivavtalade sjukförsäkring från Alecta, eftersom de har en återinsjuknanderegel på just 3 månader! Andra regler gällande SGI, arbetslöshet, förväntansinkomst m m finns också som gör att jag kommer förlora ganska mycket pengar varje månad, även om det skulle bli som du säger: “I sämsta fall byter han eller hon bara socialförsäkring.” Men det har jag inte ork att ta upp här och nu.

 15. mary says:

  Den här frågan har diskuterats ganska mycket på min blogg Mina moderata karameller till och från. Det är synd att det alltid blir en sådan för eller emot förändringen i sjukförsäkringarna. Hätska toner hjälper ingen. Det är bra att det nu finns en rehabiliteringskedja som hjälper sjuka att komma vidare och att komma igång igen. De allra flesta blir hjälpta under den tid som sjukförskringen gäller. Så är det.

  Att det finns personer som ramlar mellan stolarna är inte bra. Det är synd att man inte jobbat fram bättre rutiner så att detta kunde undvikas. För det konstiga är att för vissa fungerar det men inte för andra. Beror kanske på att det finns vissa tjänstemän som har fantasi och ser möjligheter, beror också på hur människor själva beter sig, om man lyckas få kontakt, det beror på en hel massa olika omständigheter.

  Som Jenny skriver det är sorgligt att det blev så fel för vissa, men bra att det fungerar för andra. Vissa saker i den här diskussionen har gått snett. Så är det. Den förs dock bättre om man försöker göra det mer sansat och inte bara slår varandra i huvudet, men jag kan ha förståelse för att det inte är så lätt att vara lugnt om man sitter mitt i soppan.

 16. Nora says:

  Jag undrar Per
  om du verkligen vet vad du skriver om?

  Husmark Persson brukar stå i TV och i riksdagen och påstå
  att 140 personer om dagen i 10 år fick förtidspension
  och att detta var saklig grund för uppsägning?
  Detta är ren lögn!
  Det var 51 personer i 8 år som fick “icke tidsbegränsad sjukersättning”, detta var saklig grund för uppsägning,
  det är dessa som nu är undantagna den nya reformen

  Alla andra med tidsbegränsad sjukersättning
  hade rätt att behålla sin anställning under sin sjukperiod
  Tidsbegränsad sjukersättning var INTE saklig grund för uppsägning!
  Man kunde alltså gå direkt från tidsbegränsad “sjukpension” tillbaka till sitt arbete!
  Det är dessa som nu kastas ut ur sjukförsäkringen!
  En del har varit sjuka länge och har då ingen a-kassa och utan tvingas leva på 223 kr om dagen minus skatt…

  Du skriver också att alla som vill gå tillbaka till FK beviljas detta?
  Menar du beviljas att söka eller tror du på fullt allvar att Fk kommer att bevilja den som vill sjukpenning eller sjukpension???

  Och VARFÖR kan inte den som är sjuk få behålla sin inkomst (sjukpenning/sjukersättning och sina försäkringar från t.ex. AFA)
  och SAMTIDIGT prövas på ALI???
  DET hade ju varit det logiska och rimliga!

  Varför tar ni inte reda på fakta innan ni går ut och gör bort er på det här sättet?
  Vi är ju många med egna erfarenheter som VET att det du och CHP m.fl. säger inte stämmer överens med verkligheten.
  Följden blir ju att då undrar man ju hur det är med allt annat ni säger? Stämmer inte det heller överens med verkligheten?

 17. Marie says:

  Efter långvarig felbehandling inom sjukvården och nekat stöd från socialtjänsten avseende insatser pga våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld så fick jag nytt hopp av åtgärder som sittande regering vidtog.

  – Ett förtydligande av socialtjänstens ansvar i SoL 2007. Regeringens handlingsplan om våld i nära relationer mm som skulle säkerställa att våldsutta får det stöd de har behov av oavsett i vilken kommun man råkar vara folkbokförd i.

  – Förändringar i sjukförsäkringen vilket också borde ha stärkt rätten till medicinsk rehabilitering mm för att snabbare komma tillbaka ut i arbetslivet igen.

  Du skrev:
  “Den absolut största förklaringen ligger istället i att regeringen har satsat drygt 3 miljarder på program för rehabilitering och minskade köer i vården. Istället för att slänga mer pengar efter de landsting som inte sköter sig, har staten börjat belöna effektiva landsting. De har visat sig fungera mycket bättre än den gamla politiken.”

  Detta kan tyckas låta väldigt bra men det förutsätter att varje enskild yrkesutövare utför sina arbetsuppgifter utifrån de skyldigheter som följer inom respektive yrkesutövares ansvarsområde.

  När varken socialtjänst eller sjukvård fungerar så får det ickeönskade effekter för den enskilde som givetvis också försvårar för FK’s handläggare som har sina regler att följa vid bedömningen om rätten till sjukersättning.

  Mitt dilemma rör således många fler än mig:
  Ska jag acceptera en sjukvård med felbehandling och de konsekvenser detta innebär såsom nekad medicinsk rehabilitering för att få intyg som behövs för FK’s handläggning?
  Ska jag som vill rehabiliteras och vantrivs med att sitta fast hemma och stå ut med och acceptera obehandlad ohälsa för att säkra att jag har en inkomst?
  Eller ska jag som jag nu gjort försöka få en ny läkare som sköter min behandling, meddelat FK att jag sjukskrivits på fel grunder och att jag för att bli arbetsför behöver rätt vård, informerats av annan läkare att utan tillgång till min journal kan jag ej få hjälp (förenklat uttryckt) och därmed förmodligen inte heller något intyg till FK och bli beroende av socialbidrag?

  Självklart behöver en ny läkare underlag men då ska det vara ett korrekt underlag. (En ansökan om förstöring av journal skall inlämnas till socialstyrelsen.)

  Vad ska säkra att vi som utsatts för våld får rätt till stöd via socialtjänsten då våld leder till stor ohälsa i de flesta fall?

  Vad ska säkra att vi får den sjukvård som vi enligt lag har rätt till?

  Som det är nu så har vi våldsutsatta i många delar av landet sämre rättigheter till vård än de papperslösa. Därtill kan man som jag ha kämpat för att få rehabilitering osv under åratal utan resultat. (Jo, ett resultat som innebär att man trampat läkare på ömma tår då man framfört kritik. Något som missgynnar patienter ytterligare i många fall.)

  Vad ska göras för att komma tillrätta med problemet?

  Du får gärna komma med råd och min e-post torde du ha tillgång till trots att den ej synliggörs här i bloggen.

 18. hans åberg says:

  Men grundfrågan handlar om det var att den dåvarande sjukförsäkringen faktiskt var så dålig att alla såg behovet av reformera den. Även sossarna, det var faktiskt de som initierade hela omläggningen även om de av valtaktiska nu fegat ur.
  Det finns säkert massor med detaljer som kan slipas till och göras bättre men alliansen har haft modet att göra något åt själva grundproblematiken nämligen att många människor kallsinnigt lämnades åt sig själva i en situation då de verkligen var i behov av hjälp från andra. Detta kallas nu för stupstock, jag kallar det för räddningsplanka.

 19. Marie says:

  Stupstock alternativt räddningsplanka…

  Hm, en aning svart-vitt resonemang blir det då de flesta väljer att stå så fast vid åsikter som är “antingen eller”.

  Intressant som fenomen men det löser de fakto inte de problem som uppstår.

 20. Putte Resurs says:

  Det var mer kommentaren att “Inga personer faller mellan stolarna i det nya systemet” (4.e kommentaren) som jag reagerade starkt på, då jag ser det varje dag.

  Problemet känner jag är att ingen direkt har lyssnat, vi har försökt få till debatt om de här men matas i stället om de 140 som hamnade i permanent utanförskap och om över 550.000 förtidspensionärer som ställdes utanför arbetsmarknaden. Båda siffrorna inkluderar de som arbetade upp till 75% och hade sjuk- eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid. Det är ganska frustrerande att höra när vi sitter på den exakta statistiken från FK. För min del är statistiken egentligen oviktigt – det viktiga är hur mår människorna bakom statistiken? Jag har fortfarande inte sett någon sådan undersökning.

  Jag håller absolut med om att det fanns brister förut, helt klart. Men samtidigt pratas det väldigt mycket om utförsäkrade, det finns många andra som inte beviljas ex aktivitetsersättning och skickades till socialen, det var fruktansvärt att se. Och då pratar vi svårt psykiskt sjuka.

  Vi startade en facebookgrupp mot sjukreglerna “Det pågår en tragedi i Sverige just nu” och fick över 6000 nya medlemmar på bara 4 dagar. Det var hemska historier medlemmar skrev i loggen.

  När det gäller de som inte fick hjälp tidigare ska man veta att över 40% av de utförsäkrade som skrev in sig på AMS var inskrivna där sedan tidigare http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/dagens_socialforsakring/dagens_socialforsakring_nr_2_2010.pdf

  Det är klart det går bra för många, absolut och det är jätte roligt, men allt för många faller mellan stolarna.

  Nu har man dessutom tagit bort tidsbegränsad ersättning vilket gör att har man inte sgi och får permanent sjukersättning, vad händer då?

  Det jag menar är att man kunde lyssnat på oss, på remissinstanser, försöka komma överens om ngt hållbart över blockgränserna

  Men jag är glad att ni vågar ta in negativa kommentarer.

 21. gunilla says:

  Har Per tappat talförmågan? han måste kanske kolla upp fakta och siffror först. Sen kommer han med siffror och statistik som inte stämmer med verkligheten,sådana är ju borgare …

 22. Per says:

  Gunilla: Jag har varit borta under kvällen. Även vi politiker har ett liv bortom bloggen. Men jag återkommer i morgon förmiddag med kommentarer till debatten.

 23. Karina says:

  Ge oss siffror och underlag så det blir någotsånär seriös debatt.
  Karina

 24. gunilla says:

  Till Hans Åberg! Du börjar denna debatt med att fråga Per om det är viktiga saker Per kommer att skriva om. TACKA F-N DET ÄR VIKTIGA SAKER SOM SKA FRAM, (Men det är ju bröllop på tv)

 25. Per says:

  Om jag backar bandet så ser jag det på följande sätt. Sverige behöver en sjukförsäkringsreform. Det anser jag vara ställt bortom allt tvivel. Den förra regeringen valde att sjukskriva och så småningom sjukpensionera människor så att de inte skulle synas i arbetslöshetsstatistiken. Det perspektivet måste brytas och det har vi gjort. Av alla som hade varit sjukskrivna i 2,5 års tid under det gamla systemet kom i princip ingen tillbaka igen.

  Drivkraften bakom alliansens reform är att göra en positiv förändring som skapar framtidshopp istället för passivitet. Oppositionens försök att framställa denna ambition som cynisk och t.o.m. avsikligt ondskefull gör mig förbannad. Det är demagogi och “negative campaigning” av sämsta sorten. Det avspeglar ett politiskt alterntiv som saknar en egen positiv agenda för Sverige. Det är också en del av de rödgrönas försök att framställa alliansen som hård och kall.

  Försäkringskassans utvärdering visar att en positiv förändring faktiskt förefaller ha kommit till stånd. Från en situation då inga kom tillbaka har idag långt mer än hälften av de som nådde den bortre tidsgränsen vid årsskiftet någon form av anknytning till arbetsmarknaden. Det kan inte beskrivas på något annat sätt än hoppfullt. Mer utvärdering och forskning krävs dock och resultatet bör ligga till grund för fortsatt trimning av systemet framöver.

  Detta övergripande perspektiv betyder inte att allt som gjordes i samband med sjukförsäkringsreformen var bra, att det inte finns element som kan kritiseras eller att vi ska slå dövörat till för kritiken. Tvärtom. Inför införandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen var det struligt och rörigt och olika ansvariga beslutsfattare kom med motstridiga besked.

  Jag tar tillbaka det jag skrev i en egen kommentar om att inga kan falla mellan stolarna i det nya systemet. Det var för kategoriskt. I en separat mejlkonversation som jag har haft med en av er tycker jag det framgår tydligt att sådana fall finns. Liksom Mary tycker jag att det är fel.

  Grundläggande är trots allt att det nya systemet erbjuder sjukskrivna och förtidspensionerade en väg tillbaka. Systemet bör utvecklas i takt med att det utvärderas och vi lär oss av erfarenheterna. Men att gå tillbaka till det gamla systemet när gränsen mellan arbetslöshet och sjukskrivning var näst intill utsuddad är fel väg.

 26. Trist att läsa alla hätska tongångar. Vill påpeka att det alltid har funnits folk som ramlar mellan stolarna. Det man kan begära av ett nytt system är att man reviderar det så att de som ramlat mellan stolarna kommer upp på dem igen. Det har vi däremot aldrig haft tidigare. Vi har haft system som kräver noggrann planering när det gäller när man blir sjuk, när man blir gravid, hur långa mellanrum man har mellan barnen och mycket annat. Ingen har tidigare diskuterat alla som trillade mellan stolarna. Utgångspunkten har snarare varit att man har sig själv att skylla om man inte planerar sitt liv enligt trygghetssystemen.

  En förutsättning för att vi ska kunna ta väl hand om sjuka, gamla och andra som är i behov av trygghetssystemen är att de utnyttjas korrekt. Det är viktigt att komma ihåg att det är här vi har bakgrunden till reformen; att försäkra oss om att vi använder våra ändliga resurser där de behövs bäst. Den som är sjuk skall få god vård, den som kan arbeta ska rehabiliteras.

 27. [...] om, vill man läsa Konkurrensverkets utvärdering kan man klicka här. Om sjukförsäkringen har Per Altenberg skrivit initierat. Om RUT har Liberala Företagare bloggat. Behovet av en ny skatteuppgörelse har [...]

 28. Ingela says:

  Per, tack för att du lyssnar! Jag tror att med människor som du i socialförsäkringsutskottet hade sjukförsäkringen fungerat mycket bättre.

  Tyvärr tror jag att de som är tillsatta där idag har en helt annan grundtanke och agenda en vad du (och även Mary) har. Luttrad av erfarenheten av reformen tror jag att många alliansförespråkare vill gott men luras av era egna beträffande resultaten och den “goda grundtanken” med sjukförsäkringsreformen.

  För att citera Fredrik Reinfeldt bok – Det sovande folket:
  “Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.”

  Eller Anders Borgs bok – Generell välfärdspolitik…
  “Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken…. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.”

 29. Ludde says:

  Visst är det bra att den nya sjukförsäkringen fungerat bar för en del. Men de ansvariga för det här systemet vill inte se den andra sidan, de som blivit rejält stjälpta av reglerna i rehabiliteringskedjan. Det är som att vi inte finns, man pratar bara om positiva siffror hit och dit, men bakom siffrorna finns det människor, människor med familjer, människor som inte blir hörda.

  Det är ungefär som att man efter Titanicolyckan skulle säga såhär: Man får räkna med att en del drunknar då fartyg sjunker. Trots allt överlevde 712. Det ser vi som mkt positivt. Trots allt har vi byggt det största fartyget i historien…

  Folk faller mellan stolarna, folk drunknar till följd av den hantering de fått med hänvisning till sjukförsäkringen. Det är INTE acceptabelt i ett välfärdssamhälle!

  Själv är jag en av dem som efter en trafikolycka skulle behandlas med rehabiliteringskedjan. Jag fick slåss för att få medicinsk rehabilitering då man sa att arbete skulle vara min rehabilitering. Spelade ingen roll vad mina behandlare sa. Spelade ingen roll att jag arbetade deltid. Heltid skulle det vara. Då fick jag alltså hellre säga upp mig och söka ett arbete på HELA den reguljära arbetsmarknaden som FK menade att jag kunde klara. Vad för arbete det skulle vara var däremot inte deras sak. Men det fanns säkert något jag skulle kunna göra. De brydde sig inte om att jag knappt orkade med min egen vardag, att jag hade barn jag skulle orka vara mamma åt mitt i allt elände med smärtor dygnet runt. Det enda de brydde sig om var min arbetsförmåga, som om den vore en separerbar enhet från mitt övriga liv. Skulle jag säga till mina barn, att nu får ni klara er själva för det har kommit nya regler där ni inte ingår i mitt liv.

  (Jag har t o m läst att en del föreslagit att vi som har barn ska låta dem placeras i fosterhem så att vi kan arbeta….)

  Riktigt tokigt blev det då min sjukgymnast ville att jag skulle få komma till en riktig smärtutredning. Enligt de nya reglerna skulle jag säga upp mig och stå till arbetsmarknadens förfogande under tiden som jag väntade på en sådan utredning. Jag fick inte ens lov att jobba halvtid på mitt fasta arbete där arbetgivaren inte ställde några krav på mig. Men om vi struntade i att utreda smärtan, kunde ett undantag göras ett litet tag till, men sedan var det slut. Jag friskförklarades.

  Nu ett år senare har jag fått komma till den där utredningen. Jag blev nämligen inte bättre för att jag friskförklarades. I stället bet jag ihop och kämpade på trots att jag blev sämre. Tog tjänstledigt så mkt jag hade råd att ta ledigt. Till sist orkade jag inte med mitt liv mer. Jag bad om att få bli nersövd. Läkaren remitterade mig till smärtrehab där jag skulle ha varit för ett år sedan om reglerna tillåtit detta. Jag fick nu veta vad som var fel på mig. De visade mig alla röntgenbilder och förklarade de omfattande skador jag fått i olyckan, som försämrats av den hantering jag genomgått.

  Fram till dagen innan olyckan var jag frisk stark och vältränad. Jag jobbade heltid och ville inget hellre än att få komma tillbaka. På smärtrehab sa de att om jag fått rätt hjälp från början och tid i lugn och ro att läka, hade jag varit i betydligt bättre skick.

  Nu är jag bara en, men jag vet att jag inte är ensam. På smärtrehab upplyste de mig om detta, att många far illa nu med det här regelverket.

  Min läkare har försökt upplysa de ansvariga, skrivit till dem vad han ser som läkare. Men han möts av tystnad.

  Som politiker måste man vara lyhörd och ta till sig kritik, inte bara stirra sig blind på siffror.

 30. Ludde, det gör mig ont att du har farit så illa och jag håller helt med om att politiker måste vara lyhörda och ta till sig kritik, inte bara stirra sig blinda på siffror. Det finns mycket som behöver rättas till inom sjukvården. Jag har bott i tre landsting och kan intyga att det finns stora skillnader i både vård, resurser och bemötande, men det är inte lätt att veta vart man ska rikta sin kritik. Landtingen känns som stora otympliga kolosser, det gör försäkringskassan också. Kanske det är ett första steg man behöver ta – tydliga och enkla sätt att komma med kritik, berätta när man hamnat mellan stolar, så att saker kan rättas till. Önskar dig allt gott och helt tillfrisknande!
  Helena

 31. Ludde says:

  Tack Helena! Visst finns det en hel del saker att rätta till inom vården….det har man blivit varse… Att det skulle ta 18 månader att få korrekt behandling kunde jag aldrig i mina vildaste fantasier föreställa mig. Och det sorgliga i det här är att jag skulle ha kunnat få den betydlig tidigare om det inte varit för det här regelverket där man är mer fokuserad på antalet dagar än i vilket skick människor faktiskt befinner sig i.

  Det som också slagit mig i hela den här processen är att det inte görs någon skillnad på de som är på väg tillbaka. Reglerna säger att det ska vara heltid. Är man uppe i 75% räcker inte det. Det ska vara heltid, inget annat. Jag trodde att om man nu ville ta tillvara människors vilja och förmåga, skulle man låta varje individ komma tillbaka i den takt den förmår. Har hört en hel del som råkat ut för just detta, att de har börjat jobba, men då kommer reglerna och skyndar på så att man slås omkull i stället. Det hade varit lönsammast för alla om man verkligen fick tid att ta sig upp i sin egen takt.

  Tyvärr talas det inte så mkt om den första delen i rehabiliterinsgskedjan. Det talas mest om de som nått slutet av den och nu blivit utförsäkrade(eller omförsäkrade som det numera heter). Men alla som inte klarar av att tillfriskna i den första delen talas det inte mkt om. Det var där jag hamnade då jag enligt FK skulle vara tillbaka i heltid 4-6 veckor efter olyckan. Att jag precis börjat jobba 25% spelade ingen roll. Heltid skulle det vara. I det skedet kunde jag knappt var i upprätt läge mer än ett par timmar. Så heltid låg liksom långt fram i tiden…

  Men du har rätt Helena. Det behöver tittas på alla aspekter…I mina första kontakter med vården blev jag gravt felbehandlad, vilket jag först långt senare fick reda på. Man tror ju att de man söker hjälp hos vet vad de gör… Men inte heller för det ges något utrymme. Har man sökt vård så har man och då får man skylla sig själv att man blev felbehandlad. Reglerna är det enda som är viktigt att följa!

  Men då man har med människor att göra, måste man se till individen. Vi är inga robotar som kan lagas enligt en manual.

 32. [...] Sjukförsäkringsreformen. När sjukförsäkringsreformen nu utvärderas visar det sig att alliansen mest utskällda reform kan…. Reformen erbjuder sjukskrivna och förtidspensionerade en väg tillbaka. Visst blev det rörigt [...]

 33. Ludde says:

  Per, den erbjuder en väg tillbaka för vissa bara. Men eftersom reformen är upplagd så att alla som varit sjukskrivna en viss tid blir utkastade ur försäkringen och testade i sin arbetsförmåga så är det minst lika många som blir stjälpta. Det är inte alla som klarar av den här hanteringen, medan andra kanske kommit längre i sitt tillfrisknande. Tyvärr finns de en del som tar sina liv för att de inte orkar. Det är lite att leka rysk roulette med människoliv, lite som när man testade kvinnor för häxeri. Flöt de var de häxor. Drunknade de var de oskyldiga….

  Sedan vill jag revidera en liten detalj. Reformen gäller inte förtidspensionärer. Bara de som hade tidsbegränsad sjukersättning….

 34. [...] att de rödgrönas svartmålning av sjukförsäkringsreformen saknar förankring i verkligheten. Istället framstår sjukförsäkringsreformen som en ganska hoppfull reform. Läs även om vad Mary X. Jensen skriver i samma [...]

Leave a Reply


five + = 6